இந்தோனீஷியாவின் சுற்றுலா தீவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம், சீனாவின் தொலைதூர கிராமத்தில் காந்திய வழியில் வாழும் பள்ளி ஆசிரியை உள்ளிட்ட செய்திகளை இங்கே காணலாம்.

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY

Visit our site – https://www.bbc.com/tamil

Like our Facebook Page -https://www.facebook.com/BBCnewsTamil

Follow our Twitter Page – https://twitter.com/bbctamil
Facebook Comments

Bloggerindo

Bloggerindo merupakan sebuah project yang berikhtiar untuk mengedukasi para blogger pemula, yang sedang merintis, dan blogger berkembang, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat membangun usahanya masing-masing. Selain itu, bloggerindo juga memiliki visi untuk menekan angka pengangguran, sehingga pemerataan perekonomian kerakyatan dapat diwujudkan.

2 Comments

Xozeint K · August 13, 2018 at 2:32 am

நன்றி

abdul rahiman m · August 13, 2018 at 2:32 am

இந்தோனிஷிய ( நிலநடுக்கம் ) , சீனா ( காந்தி லழி ஆசிரியர் )
நன்றி , BBC News தமிழ்

Leave a Reply